Skip to content

Taal Ko Pani Lyrics – Nepathya | Nepathya Songs Lyrics, Chords, Mp3, Tabs

Taal Ko Pani Lyrics - Nepathya | Nepathya Songs Lyrics, Chords, Mp3, Tabs

Taal Ko Pani Lyrics

Song: Taal Ko Pani
Artist: Nepathya

La hai….
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane

Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane

Hango nachne banchari ta aakashai ko baja
Jugau bhayo prem bhako balla bhete aaja
Sunko authi sila mundri saath liyi aamla
Baata lage Nepal jamla rin pare tiramla
Haiii..
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane

Hoi.. sabas hurrrr

Satye yugko chulo chakma kali yugko salai
Raatko nindra dinko surta sadhye chaina malai
Fula pati deuralilai bhakal gari aaye
Jyanko maya paau bhani kasam maile khaye
Haii..
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane
Taal ko pani machile khani
Pirim sita jane ki najane

La haiii..
Saybokh!!!!

Uthyo basyo uthyo Uthyo basyo uthyo
Uthyo basyo uthyo basyo uthyo basyo

तालको पानी

ल है….
(तालको पानी माछिले खानी
पिरिम सित जानेकी नजाने)X४

हाँगो नाच्ने बनचरि त आकाशैको बाजा
जुगौ भयो पिरिम भाको बल्ल भेटे आज
सुनको औठी सिल मुन्द्री साथ लिई आम्ला
भ्याट लागे नेपाल जम्ला ऋण परे तिरम्ला
है
(तालको पानी माछिले खानी
पिरिम सित जानेकी नजाने)X२

है-स्याबास हुर्र

सत्ये युगको चुलो चमको कलि युगको सलाई
रातको निन्द्रा दिनको सुर्ता साध्ये छैन मलाई
फूलपाती देउरालीलाई भाकल गरि आए
ज्यानको माया पाउ भनि कशम मैले खाए
है…
(तालको पानी माछिले खानी
पिरिम सित जानेकी नजाने)X४

उठ्यो बस्यो उठ्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो
उठ्यो बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो बस्यो
<<<THE END>>>

Background Information

Taal Ko Pani is one of the hit list songs of Nepal popular band Nepathya. The song Taal Ko Pani is an energetic and evergreen song in the Nepali music industry. So here we have Taal Ko Pani Lyrics by Nepathya. Enjoy!

Video:

Here is the related post:

Latest Nepali Song Taal Ko Pani Lyrics – Thank you for visiting our website. I hope this post helps you what you want please Share with your friends on social network and comment below. Also, check out the latest songs lyrics and chords. 

Sharing is Caring.

Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *