Skip to content

Olsun Bi Kere Lyrics – Yusuf Çim [Armenian Translation]

Song Information:
Song: Olsun Bi Kere Armenian Translation
Singer: Yusuf Çim
Album: Olsun Bi Kere
Language: Turkish
Released Date: 10 September 2013
Music Label: Poll Production

Olsun Bi Kere Lyrics Armenian Translation [Օլնս Բի Կերե]

Սիրում է, սերը ավարտվում է
Կեղծ է գալիս
Դուք սկզբից պարզվեցիք,
Իմ սիրտը ցավ է պատճառում

Սիրում է, սերը ավարտվում է
Կեղծ է գալիս
Դուք սկզբից պարզվեցիք,
Իմ սիրտը չարիք է ընտրում

Չկա որեւէ պատճառ, թե ոչ
Եկեք չվավերացնենք
Սա մեր սերը վերջին անգամն է
Սեղմեք մատը

Անկախ նրանից, թե դուք մոռանում եք ձեր անունը, թողեք այն,
Քանի դեռ երեկ չեք մնա,
Արդյոք դա մշտապես ձեռքի հետ է կյանքի ստրուկների հետ:
Քանի դեռ երեկ չեք մնա,

Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *