Mutu Bhari Bhari Lyrics - 1974 AD (Adrian Pradhan) | 1974 AD Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Mutu Bhari Bhari Lyrics – 1974 AD (Adrian Pradhan) | 1974 AD Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Mutu Bhari Bhari Lyrics - 1974 AD (Adrian Pradhan) | 1974 AD Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Mutu Bhari Bhari Lyrics

Song: Mutu Bhari Bhari
Artist: 1974 AD
Vocal: Adrian Pradhan

Mutu bhari bhari sametine chha
Sabai ko maya prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
Srijana ko dhoon haru
Chhati bhari bhari mero
Ataune chha, sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken,
Pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru

Saathi bhai haru le layeko goon haru sangai
Maile srijana gareko yo dhoon haru saatdai
Sablai maya garne kasam maile khaye
Sablai mitho sandesh chhadne bachha maile gare
Mutu bhari bhari sametine chha
Sabai ko maya prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
Srijana ko dhoon haru

Uni haru ko aantar aatma ma nai sandhai
Duldai ramdai aljhi rahekale sandhai
Sablai aafno bhanne kasam malie kahye
Sablai maya garbe baachha maile gare

Mutu bhari bhari sametine chha
Sabai ko maya prerna haru
Hridaya bhari bhari gunji rahane chha
Srijana ko dhoon haru
Chhati bhari bhari mero
Ataune chha, sabai ko yaad haru
Dina maile ke po saken,
Pauna bhane dherai payen saath haru
Aafnai bane ye sara sansar haru
Aafnai bane ye sara sansar haru
Ra…ra..ra..

मुटु भरि भरि

मुटु भरि भरि समेटिनेछ सबैको माया, प्रेरणाहरु
हृदय भरि भरि गुन्जी रहनेछ सृजनाको धुनहरु
छाती भरि भरि मेरो अटाउनेछ सबैको यादहरु
दिन मैले के पो सके पाउन भने धेरैनै पाए साथ हरु
आफ्नै बने यी सारा संसारहरु

साथी भाईहरुले लएको गुनहरुसँगै
मैले श्रीजना गरेको यो धुनहरु साट्दै
सबलाई माया गर्ने कसम मैले खाए
सबलाई मिठो सन्देश छर्ने बाचा मैले गरे
मुटु भरि भरि समेटिनेछ सबैको माया, प्रेरणाहरु
हृदय भरि भरि गुन्जी रहनेछ सृजनाको धुनहरु

उनीहरु को अन्तरअत्मामा नै सधैं
डुल्दै रम्दै अल्झी रहेकाले सधैं
सबलाई आफ्नो भन्ने कसम मैले खाए
सबलाई माया गर्ने बाचा मैले गरे

मुटु भरि भरि समेटिनेछ सबैको माया, प्रेरणाहरु
हृदय भरि भरि गुन्जी रहनेछ सृजनाको धुनहरु
छाती भरि भरि मेरो अटाउनेछ सबैको यादहरु
दिन मैले के पो सके पाउन भने धेरैनै पाए साथ हरु
आफ्नै बने यी सारा संसारहरु
आफ्नै बने यी सारा संसारहरु
रा-रा-रा-रा-रा
<<<THE END>>>

Background Information

Mutu Bhari Bhari is one of the oldest, historic and favorite songs performed by the popular and evergreen band 1974 AD from “Jangi Nishan” album. The song Mutu Bhari Bhari is sung by Adrian Pradhan. So here we have Mutu Bhari Bhari Lyrics by 1974 AD. Enjoy and Share!

Video

Playlist of 1974 AD

Evergreen Nepali Song Mutu Bhari Bhari – Thank you for visiting our website. I hope this post helps to fulfill your needs. And don’t forget to share with your friends on social networks and comment below. Also, check out the latest songs lyrics and chords. 

Sharing is Caring.

Leave a Reply