Skip to content

Maya Pirati Lyrics – Tilak Basnet & Molisha Ale Magar

Maya Pirati Lyrics - Tilak Basnet Molisha Ale Magar Sagar Lamsal Aanchal Sharma Sushil Tamang

Song Information:
Song: Maya Pirati
Vocal: Tilak Basnet & Molisha Ale Magar
Featuring: Sagar Lamsal, Aanchal Sharma & Sushil Tamang
Written & Music: Tilak Basnet
Arranged: Kamal Saurag
Mixed: Kumar Rana Magar
Language: Nepali
Released Date: May 3, 2019
Music Label: 8K Everest Motion Pictures

Maya Pirati Lyrics

माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि
माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि

माया पिर

तिम्रै लागि आधि हुरी तर्कै दिन्थे मैले
तिम्रै लागि आधि हुरी तर्कै दिन्थे मैले
बग्ने खोला उत्तै तिर फर्कै दिन्थे मैले
बुज्ने होइन कहिले
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
(माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि)×३

तिम्रै नाम जपी जपी धाए चार धाम
तिम्रै नाम जपी जपी धाए चार धाम
चिना हेर्दा ज्योतिसिले ल्याउछन तिम्रै नाम
बुज्ने होइन कहिले
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
(माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि)×३

(माया पिरतीमा
माया पिरतीमा )

गुडीरको रेल पनि रोकी दिन्थे मैले
गुडीरको रेल पनि रोकी दिन्थे मैले
तिम्रै नाम को दिलमा ट्याटु खोपी दिन्थे मैले
बुज्ने होइन कहिले

मिल्ने भए टप्प तिमीलाई चोरी दिन्थे मैले
हातै काटी तिम्रै नाम कोरी दिन्थे मैले
बुज्ने होइन कहिले

तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि

माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि
है माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि
(है माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि)×२

खडेरी ले बाझिएको तिम्रो दिलको बारी( बारी)
खडेरी ले बाझिएको तिम्रो दिलको बारी
आझै बाट मेरै नाममा गर्देउ नामसारी
बुज्ने होइन कहिले

पिरतीमा आजै बैना मर्दिउ मर्दिउ जस्तो
नछुटिने कसम अजै खाइदिउम खाइदिउम जस्तो
बुज्ने होइन कहिले

तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि
तारा झर्दिउकि कि दिलमा बसाई सर्दिउकि

माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि
है माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि
(है माया पिरतीमा बैना मर्दिउकि)×६

# Maya Pirati Lyrics # Maya Pirati Lyrics Tilak Basnet # Maya Pirati Lyrics Molisha Ale Magar

Music Video of Maya Pirati:

Also Read:

Share this

Relate Posts