Skip to content

Khenenuma Lyrics – Naren Limbu

Song: Khenenuma
Singer: Naren Limbu
Album: Artha

Khenenuma Lyrics

यो गित मेरो हृदयबाट तिमीलाई
वर्णन गर्नै गाह्रो तिम्रो रुपलाई
शब्द अपुक छ कि शब्द गासुङ्ग मै
त्यसैले आफ्नो भाषा मा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा

खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा

तिम्रो मौनता, मलाई प्रेणना
त्यहि प्रेणना, आशा मेरो चाहाना
तिमीलाई सोच्ने अरुको बहाना
जिउन नै गाह्रो भयो मलाई

शब्दै उचित छैन, शब्द कोष मै
त्यसैले आफ्नो भाषा मा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा

खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा

आभा रि छु है म
अनुपस्थिति तिम्रो यो जीवनमा

बुझाउनु नै गाह्रो भयो मलाई
शब्दै उचित छैन, शब्द कोष मै
त्यसैले आफ्नो भाषा मा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा

खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा

खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा, खेने नुमा केवा

खेने नुमा केवा
खेने नुमा, खेने नुमा
खेने नुमा केवा
….The End….

Background Information:

Khenenuma is the latest Nepali song, sung by Naren Limbu from the album “Artha“. Khane Numa Kewa is a Limbu language which means “you’re beautiful”.

Naren Limbu is a popular singer and music composer of the Nepali music industry. He has sung dozens of hit Nepali songs like Vanna Aaudaina, Rutu, Timi, Mamta, Angalney chhu ma, etc.

The song is published on 7 July 2011 via the Youtube channel “Naren Limbu“. So here is Khenenuma Lyrics by Naren Limbu.

Music Video of Khenenuma:

Sharing is Caring.

Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *