Skip to content

K Saro Vako Lyrics – Naren Limbu

Share!

Song: K Saro Vako
Singer: Naren Limbu
Album: Nepali Thito

K Saro Vako Lyrics

(K saro vako)x8

Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma

Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma
Woo….hoho yeah

(K saro vako)x4
Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma

Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma
Woo….hoho

Timi lai, ke lagcha
Timi jasto dherai cha yaha
Timi lai, ke lagcha
Timi matra chainau hai yaha

Hera timro waripari
Timi bhanda dherai
Cha sundari
Hera timro waripari
Timi bhanda dherai
Cha sundari
Woo….hoho

Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma

Suna timi matra hoina
Timi matra hoina
Timi matra hoina
yo sansar ma
Woo….hoho

K Saro Vako Lyrics (के साह्रो भाको)

(के सार्‍हो भाको )x८

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.
Woo….hoho yeah

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.
Woo….hoho

तिमीलाई के लाग्छ
तिमी जस्तो धेरै छ यहाँ
तिमीलाई के लाग्छ
तिमी मात्र छैनौ है यहाँ

हेर तिम्रो वरिपरी तिमी
भन्दा धेरै छ सुन्दरी
हेर तिम्रो वरिपरी तिमी
भन्दा धेरै छ सुन्दरी
Woo….hoho

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.

सुन तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन
तिमी मात्र होइन यो संसारमा.
Woo….hoho
….The End….

Background Information:

K Saro Vako is the latest Nepali song, sung by Naren Limbu from Album “Nepali Thito“. Naren Limbu is a popular singer and music composer of the Nepali music industry. He has sung dozens of hit Nepali songs like Vanna Aaudaina, Rutu, Timi, Angalney chhu ma, etc.

The song “K Saro Vako” is Edited by Binay Kansakar and Directed by Naren Limbu.

The song is published on 8 June 2013 via the Youtube channel “Naren Limbu“. So here is K Saro Vako Lyrics in English and K Saro Vako Lyrics in Nepali by Naren Limbu.

Music Video of K Saro Vako

Sharing is Caring.


Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *