Gurasako Feda Muni Lyrics – Sabin Rai | Sabin Rai Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Gurasako Feda Muni Lyrics - Sabin Rai (English+नेपाली) | Sabin Rai Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3 | Neplych

Gurasako Feda Muni Lyrics Song: Gurasako Feda Muni Singer: Sabin Rai Lyrics: Gurasako feda muni samjhana ko chhaya Jaha gayane kina lagcha malai timrai maya Gurasako feda muni samjhana ko chhaya Jaha gayane kina lagcha malai timrai maya Ek bara ko matra ho yo hamro juni Maya dina kina hunchau nisthure timi Ek bara ko … Read more Gurasako Feda Muni Lyrics – Sabin Rai | Sabin Rai Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Gurasako Feda Muni Lyrics and Chords – Sabin Rai | Sabin Rai Songs Lyrics, Chords, Tabs

gurasako feda muni lyrics and chords sabin rai

Gurasako Feda Muni Lyrics and Chords Song: Gurasako Feda Muni Singer: Sabin Rai Tunning: standard tuning (E, A, D, G, B, E) Key: B minor (Bm) Chords: Bm, D, A, G, Em, F# Strumming Pattern: DUDD DDD [Intro Chords] | Bm/Em/A/G/F#/Bm | Bm                                                   D (Gurasako feda muni samjhana ko chhaya                      A                                         Bm Jaha gayane kina lagcha malai … Read more Gurasako Feda Muni Lyrics and Chords – Sabin Rai | Sabin Rai Songs Lyrics, Chords, Tabs