गितार सिकारुका लागि १० टिप्सहरु | 10 Tips for Beginner Guitar Learner | First 10 Things Beginner Should Learn

गितार सिकारुका लागि १० टिप्सहरु _ 10 Tips for Beginner Guitar Learner _ First 10 Things Beginner Should Learn

10 Tips for Beginner Guitar Learner  हरेक गितार सिकारुहरुले यो १० टिप्स जान अत्यन्त जरुरि हुन्छ (First 10 Things Beginner Should Learn) । किनभने यो कुरा थाहा नभई कुनैपनि व्यक्त्तिले गितार सिक्न सक्दैन। गितारको पार्ट्स (Guitar Anatomy) गीतार कसरि समात्ने (How to Hold a Guitar) गितारको पिक कसरि समात्ने (How to Hold a Pick) गितार … Read more गितार सिकारुका लागि १० टिप्सहरु | 10 Tips for Beginner Guitar Learner | First 10 Things Beginner Should Learn

How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने)? Tips for Beginner Guitar Learner

How to Learn Guitar for Beginners (गितार कसरी सिक्ने) ? Tips for Beginner Guitar Player | Neplych

How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने)?   How To Learn Guitar: गितार बजाउने चाहना सबैलाई हुन्छ र गितार बजाउनु भनेको खासै गाह्रो कुरा पनि होइन तर गीतार एकै पटकमा कसैलाई पनि बजाउन आउदैन। गितार बजाउनु सामान्य करा भने होइन यसको लागि कडा परिश्रम, मिहिनेत र धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ।    गीतार सिक्नलाई एक दिन बजाएर … Read more How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने)? Tips for Beginner Guitar Learner

Major Notes Guitar Chords | 7 Easy Guitar Chords for Beginner

Major Notes Guitar Chords | 7 Easy Guitar Chords for Beginner | Neplych

Major Note Guitar Chords The guitar is not easier to play that we see in the video or other guitarists are playing. It requires lots of practice, hard work, patience, and patience. As you can see a chart of Major Guitar Chord. First of all, beginners guitar learners should learn Major Guitar Chords and Minor … Read more Major Notes Guitar Chords | 7 Easy Guitar Chords for Beginner