Skip to content

Sundarta Ko Timi Lyrics – Sabin Rai

Song Info:
Song: Sundarta ko Timi (Namuna Lyrics)
Vocal: Sabin Rai
Lyricist: Sabin Rai

Sundarta Ko Timi Lyrics

[Verse1]
Sundarta ko timi udaharan hau
Pari ko timi euta namuna hau
Sankai chhaina timro rupama
Ishwor ko timi malai upahar hau

[Verse2]
Barabari timro aune ko chha ra
Pari pani maat khanchha ke bhara
Hosa gara yo duniya ma
Jaha sundarta ko aayu chhoto hunchha

[Chorus]
Jaha janchhau timilai safalta
Le chumi rahos sadhai
Timro bhawana ma sadhai uchhau
Bichar kheli rahos kheli rahos

[Chorus]
Jaha janchhau timilai safalta
Le chumi rahos sadhai
Timro bhawana ma sadhai uchhau
Bichar kheli rahos kheli rahos

[Verse3]
Sundarta ko timi udaharan hau
Pari ko timi euta namuna hau
Sankai chhaina timro rupama
Ishwor ko timi malai upahar hau

Namuna Lyrics in Nepali

सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ 
परीको तिमी एउटा नमुना हौ 
शंकाई छैन तिम्रो रुपमा 
इश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ 
 
बराबरी तिम्रो आउनेको छ र 
परी पनि मात कान्छ के भर 
होस गर यो दुनियाँमा 
जाहाँ सन्दरताको आयु छोटो हुन्छ 
 
जाहाँ जान्छौ तिमीलाई सफलताले चुमी रहोस् सधैँ 
तिम्रो भावनामा सधैँ उच्च विचार खिली रहोस् खिली रहोस् 
 
जाहाँ जान्छौ तिमीलाई सफलताले चुमी रहोस् सधैँ 
तिम्रो भावनामा सधैँ उच्च विचार खिली रहोस् खिली रहोस् 
 
सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ 
परीको तिमी एउटा नमुना हौ 
शंकाई छैन तिम्रो रुपमा 
इश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ 

Background Information:

Sundarta Ko Timi is one of the most romantic Nepali songs, sung by legendary singer Sabin Rai. The song is Sundarta Ko Timi Lyrics (Namuna Lyrics) written by Sabin Rai. This song is written for his daughter.

The Song Sundarta Ko Timi (Namuna Hau Lyrics) is available on youtube and other internet platforms. So here is the Namuna Lyrics in English; Sundarta Ko Timi in Nepali by Sabin Rai. Enjoy, Share, and Stay tuned for more updates!!!

Music Video of Namuna:

Playlist Of Sabin Rai:

Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *