Skip to content

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics – Krishna Bikram Thapa

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics – Krishna Bikram Thapa

Song: Sindhuli Gadhi Ghumera Herda (Suntali Mai)
Singer: Krishna Bikram Thapa
Lyrics: Krishna Bikram Thapa
Music: Krishna Bikram Thapa

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics (Suntali Mai Lyrics)

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda
Sindhuli Gadhi Ghumera Herda
Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
Maryo Ni Mayale Maryo

Aajkala Ko Jowan maa Herau
Aajkala Ko Jowan maa Herau
Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
Maryo Ni Mayale Maryo

Pareli Jhimkyai Maskera Hidne
Pareli Jhimkyai Maskera Hidne
Suntali Mai Baisa Po Chhada Chhandai
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Baisa Po Chhada Chhandai
Maryo Ni Mayale Maryo

Mutuma Mero Jalai Diyo
Mutuma Mero Jalai Diyo
Suntali Mai Marda Po Huda Hundai
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Kelai Hidchhau Tarker
Maryo Ni Mayale Maryo

Sora maa Barshe Jawanima
Sora maa Barshe Jawanima
Suntali Mai Kelai Po Hidchhau Tarker
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Kelai Po Hidchhau Tarker
Maryo Ni Mayale Maryo

Baisama Lahur Gayepani
Baisama Lahur Gayepani
Suntali Mai Aauchhu Mata Farkera
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Aauchhu Mata Farkera
Maryo Ni Mayale Maryo

Sindhuli Gadi Ghumera Herda
Sindhuli Gadi Ghumera Herda
Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
Maryo Ni Mayale Maryo

Aajkala Ko Jowan maa Herau
Aajkala Ko Jowan maa Herau
Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
Maryo Ni Mayale Maryo
Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
Maryo Ni Mayale Maryo

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in Nepali (सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा)

सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा,
सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा
सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो

आजकालको जोवनमा हेरौ
आजकालको जोवनमा हेरौ
सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो

परेली झिम्काई मस्केर हिँड्ने
परेली झिम्काई मस्केर हिँड्ने
सुन्तली माई बैँसपो छँदा छँदै
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई बैँसपो छँदा छँदै
मार्यो नी माया ले मार्यो

मुटुमा मेरो जलाईपो दियो
मुटुमा मेरो जलाईपो दियो
सुन्तली माई म त पो हुँदा हुँदै
मार्यो नी माया ले मार्यो

सोह्रमा बर्षे जवानीमा
सोह्रमा बर्षे जवानीमा
सुन्तली माई के लाई पो हिँड्छौ तर्केर
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई के लाई पो हिँड्छौ तर्केर
मार्यो नी माया ले मार्यो

बैँसमा लाहुर गए पनि
बैँसमा लाहुर गए पनि
सुन्तली माई आउँछु म त फर्केर
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई आउँछु म त फर्केर
मार्यो नी माया ले मार्यो

सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा,
सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा
सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो

आजकालको जोवनमा हेरौ
आजकालको जोवनमा हेरौ
सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो
सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
मार्यो नी माया ले मार्यो

….THE END….

Background Information:

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda (Suntali Mai) is an evergreen Nepali song, sung by the most popular late singer Krishna Bikram Thapa.

The music for this beautiful song is composed by Krishna Bikram Thapa as well as Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics (Suntali Mai Lyrics) penned by Krishna Bikram Thapa.

The song is available on youtube channel “Music Nepal.” So here is Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in English and Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in Nepali by Krishna Bikram Thapa. Enjoy, Share, and Stay tuned for more updates!!!

Music Video of Sindhuli Gadhi Ghumera Herda:

Sharing is Caring.

Share this

Relate Posts