Bari Lai Lyrics – Pahenlo Batti Muni (Rochak Dahal) | Pahenlo Batti Muni Songs Lyrics, Chords, Mp3, Tabs

Bari Lai Lyrics - Rochak Dahal Rochak Dahal Songs Lyrics, Chords, Mp3, Tabs

Bari Lai Lyrics Song: Bari Lai Vocal: Rochak Dahal  Chichyaera bolam bhane sorai sukisakyo Mann nai bata bolam bhane mann nai marisakyo Bari Lai, bari Lai, bari lai Ghaawai dekhai bhanam bhane ghaawai bharisakyo Aankhai dekhai bhanam bhane aasu jharisakyo Bari Lai, bari Lai, bari lai Tadhai bata haasam bhane aakhai polisakyo Haatai samai nacham … Read more Bari Lai Lyrics – Pahenlo Batti Muni (Rochak Dahal) | Pahenlo Batti Muni Songs Lyrics, Chords, Mp3, Tabs