Barilai Lyrics – Nishan Bhattarai and Navita Poudyal | Barsha Raut, Alisha Rai, Amar & Amrit Dahal

Barilai Lyrics Vocal: Nishan Bhattarai and Navita Poudyal [Intro] Male: Barilai barilai barilai Female: Barilai barilai…