Khenenuma Lyrics – Naren Limbu

Khenenuma Lyrics Song: KhenenumaSinger: Naren LimbuAlbum: Artha यो गित मेरो हृदयबाट तिमीलाईवर्णन गर्नै गाह्रो तिम्रो रुपलाईशब्द अपुक छ कि शब्द गासुङ्ग मैत्यसैले आफ्नो भाषा माखेने नुमा केवा, खेने नुमा केवाखेने…

0 Comments