Sundarta Ko Chhaya Ma Lyrics – Mitesh Ratna Tamrakar | Mitesh Ratna Tamrakar and Ashishma Nakarmi

Sundarta Ko Chhaya Ma Lyrics Song: Sundarta Ko Chhaya Ma Vocal: Mitesh Ratna Tamrakar सुन्दरता को छायाँमा मायाको आभास उनको रुपको दर्पणमा आफ्नो पनको बास सुन्दरता को छायाँमा मायाको आभास…

0 Comments