Skip to content

Meow Meow Biralo Lyrics (म्याऊँ म्याऊँ बिरालो) – Nepali Rhymes

Song Information:
Song: Meow Meow Biralo (Myau Myau Biralo Lyrics)
Release Date: July 27, 2018
Label: Nani & Babu

Meow Meow Biralo Lyrics (Myau Myau Biralo Lyrics)

Meow meow biralo yata tira aau
Mero nana kati dine musa mari khau
Meow meow biralo yata tira aau
Mero nana kati dine musa mari khau

Karai ko dudu nakhau ma bhokai hunchhu
Dhuru dhuru runchhu, lattile hanchhu
Chor biralo vanchhu

Meow meow biralo yata tira aau
Mero nana kati dine musa mari khau
Meow meow biralo yata tira aau
Mero nana kati dine musa mari khau

Karai ko dudu nakhau ma bhokai hunchhu
Dhuru dhuru runchhu, lattile hanchhu
Chor biralo vanchhu

(म्याऊँ म्याऊँ बिरालो) Meow Meow Biralo in Nepali

म्याऊँ म्याऊँ बिरालो यता तिर आऊ
मेरो नाना काटी दिने मुसा मारी खाऊ
म्याऊँ म्याऊँ बिरालो यता तिर आऊ
मेरो नाना काटी दिने मुसा मारी खाऊ

कराईको दुदु नखाऊ म भोकै हुन्छु
धुरु-धुरु रुन्छु, लात्तीले हान्छु
चोर बिरालो भन्छु

Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *