Kahile Kahi Lyrics – Karma Band | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Kahile Kahi Lyrics - Karma Band | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Kahile Kahi Lyrics Song: Kahile Kahi Artist: Karma Band   Hey kahile kahi ta maya laune kura gara Hey kahile kahi ta maya laune kura gara Aaja chhu bholi hunna Yo umer ani rahanna Kaha khojchhau kaslai bhetchhau Ma chhadai chhu ni Kina aru rojchhau haa Kina aru kojchhau haa Manchhau kina eh maya sansarako … Read more Kahile Kahi Lyrics – Karma Band | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs, Mp3

Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics – Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs

Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics - Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs

Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics Song: Hukka Mero Dalle Dalle Band: Karma Band Singer: Surendra Man Singh Hukka Mero ho..ho Hukka Mero Dalle Dalle Nali Nalai Khanna Nali Nalai Khanna Yati Ramri Motilai Aghi Nalai Janna Ah..hai Aghi Nalai Janna Tallo Gharko ho..ho Tallo Gharko Budho Choki Mathlo Gharko Kursi Mathlo Gharko Kursi Jowan Khera … Read more Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics – Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs

Kaha Hola Ghara Bara Lyrics – Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs

Kaha Hola Ghara Bara Lyrics - Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs | Neplych

Kaha Hola Ghara Bara Lyrics Song: Kaha Hola Ghara Bara Artist: Karma Band Kaha hola ghara bara kaha hola gaun Kaha hola ghara bara kaha hola gaun Chitti lekhi pataula hai k ho timro  naun Kaha hola ghara bara kaha hola gaun Hey hey hey Hey hey hey Himal chuli pallo patti chang chang garne … Read more Kaha Hola Ghara Bara Lyrics – Karma Band (English+नेपाली) | Karma Band Songs Lyrics, Chords, Tabs

Kaha Hola Ghara Bara Lyrics and Chords – Karma Band | Kaha Hola Ghara Bara Guitar Chords

Kaha Hola Ghara Bara Lyrics and Chords - Karma Band | Karma Band Lyrics, Chords, Tabs | Neplych

Kahan Hola Ghara Bara Lyrics and Chords Song: Kahan Hola Ghara Bara Band: Karma Band Standard tuning (E A D G B E) Key: E major Chords: E, A, D, C Strumming pattern: DU DDU D= down U= up [Intro Chords] | E | E                      … Read more Kaha Hola Ghara Bara Lyrics and Chords – Karma Band | Kaha Hola Ghara Bara Guitar Chords

Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics and Chords – Karma band | Hukka Mero Dalle Dalle Guitar Chords

Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics and Chords - Karma band | Hukka Mero Dalle Dalle Guitar Chords

Song: Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics and Chords Band Name: Karma Band Singer: Surendra Man Singh Key: A minor  Chords: Am, C, D Strumming: DU DUDU (D-down, U-up) Intro Chords Am Am              Hukka Mero ho… ho      Am                            … Read more Hukka Mero Dalle Dalle Lyrics and Chords – Karma band | Hukka Mero Dalle Dalle Guitar Chords