Maya Yo Maya Lyrics – Astha Raut

Song Info:Song: Maya Yo MayaSinger: Astha RautMusic/Lyrics: Suresh AdhikariMovie: Maya's Bar Maya Yo Maya Lyrics (हो..आगोले पोलेको घाउहो..आगो मै सेकाउनेआगोले पोलेको घाउआगो मै सेकाउनेमायाले पोलेको घाउमायालाई देखाउनेहेरा है हेर निर्मोही)…

0 Comments

Saal Ko Paata Tapari Lyrics – Astha Raut

Song Info:Song: Saal Ko Paata TapariSinger: Astha Raut Saal Ko Paata Tapari Lyrics सालको पात टपरी गाँसेरजुनी बिताउ सँग-सँगै हाँसेरमाछी जालैमासालको पात टपरी गाँसेर, गाँसेरगाँसेर, गाँसेर, गाँसेर, गाँसेरजुनी बिताउ सँग-सँगै…

0 Comments