MAN BINAKO DHAN 2 | Ba Aama Lyrics | Ashok Darji, AR Budathoki, Tanka Budathoki

Man Binako Dhan 2 Lyrics (Ba Aama Lyrics) Vocal: TANKA BUDATHOKI ASHOK DARJI AR BUDATHOKI BIKRAM…